FINANCOVÁNÍ

Postup financování při koupi bytu

Cena parkovacího stání je 175 000 Kč vč. DPH.
POZN.: Koupě parkovacího místa není při koupi bytu povinná.

1. záloha

Rezervační záloha při podpisu rezervační smlouvy 100.000,-.

2. záloha

Druhá záloha ve výši 10 % z celkové kupní ceny včetně příslušného DPH se platí při podpisu smlouvě o smlouvě budoucí kupní cca březen/duben.

3. záloha

Zaplacením zálohy na Kupní cenu ve výši 40% Kupní ceny plus DPH se budoucí kupující zavazuje uhradit na Účet do 15 dnů ode dne, kdy bude budoucímu kupujícímu oznámeno podání návrhu na vklad Prohlášení vlastníka Budovy vymezujícího v Budově rozestavěnou Bytovou jednotku do katastru nemovitostí

4. záloha

Zaplacením zálohy na Kupní cenu ve výši 20% z kupní ceny plus DPH se budoucí kupující zavazuje uhradit do 15 dnů ode dne, kdy bude budoucímu kupujícímu oznámeno dokončení vnitřních omítek, hrubých stavebních podlah a litých anhydritů.

5. záloha

Doplatek Kupní ceny ve výši 30% Kupní ceny,plus DPH , se budoucí kupující zavazuje uhradit na Účet do 15 dnů ode dne, kdy budoucí kupující obdrží výzvu k uzavření Kupní smlouvy dle čl. III. odst. 8., a vždy před podpisem Kupní smlouvy.

Postup při koupi bytu

  1. Rezervační smlouva /RS/
  2. Smlouva o smlouvě budoucí kupní /SSBK/
  3. Kupní smlouva /KS/

Smlouva o smlouvě budoucí kupní /SSBK/

  • Smlouva obsahuje podstatné náležitosti budoucí kupní smlouvy, splátkový kalendář a další právní náležitosti.
  • Tato smlouva slouží jako podklad pro možné vyřízení hypotéčního úvěru, kde můžete použít rozestavěnou stavbu jako zástavu úvěru.